سالن سنگنوردی محمد داوودی

سالن سنگنوردی محمد داوودی

تماس با مربی مربوط

۰۲۱۲۲۳۸۰۷۳۶

سالن سنگنوردی محمد داوودی

سالن سنگنوردی داوودی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران واقع شده است.

دوره های ویژه ی کودکان و بزرگسالان در سالن سنگنوردی داوودی زیر نظر مربیان با تجربه و حرفه ای برگزار میشود.

تماس با مربی مربوط

۰۲۱۲۲۳۸۰۷۳۶

آدرس سالن سنگنوردی محمد داوودی :

خیابان مفتح جنوبی- پایین تر از میدان هفت تیر- مجموعه ورزشی شهید شیرودی- سالن سنگ نوردی زنده یاد محمد داوودی
0.0