مجموعه ورزشی نزاجا

مجموعه ورزشی نزاجا

باشگاه فرهنگی ورزشی سوارکاری و چوگان ذوالجناح نزاجا

 

سوارکاری - چوگان - سوارکاری ارتش - ذوالجناح

باشگاه فرهنگی ورزشی سوارکاری و چوگان ذوالجناح نزاجا بزرگ ترین باشگاه سوارکاری و چوگان کشور شامل مجموعه های ورزشی: سوارکاری ، چوگان ، آموزش اسکیت ، بدن سازی ، تنیس ، فوتبال

دارای خدمات رفاهی ویژه : رستوران سنتی ، فوت کورت و ...

مدیر باشگاه: مهندس مهدی دریانی

آدرس مجموعه ورزشی نزاجا :

بزرگراه ارتش شرق.ابتدای جاده لواسان. باشگاه فرهنگی ورزشی ذوالجناح نزاجا
0.0