پیست اسکی شمشک

پیست اسکی شمشک

پیست اسکی شمشک

دومین پیست اسکی محبوب تهرانی ها، پیست اسکی شمشک است که مسابقات بین المللی اسکی در این پیست برگزار می شود.

این مجموعه چهار پیست اسکی دارد که دریکی از این پیست ها  امکان اسکی در شب هم برای علاقه مندان فراهم شده که لذت اسکی در شب را تجربه کنند، پیست شب از ساعت 6 الی 22 باز است.

آدرس پیست اسکی شمشک :

جاده اوشان فشم-شمشک -جاده دربندسر
0.0